Vui lòng liên hệ với giám đốc bán hàng tại khu vực của bạn.

Công ty TNHH MTV NBC Pacific
(+84) 246 2618 537
Địa chỉ: Đường A2, Khu A, Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

 

Kinh doanh nội địa (Việt Nam)
Mr. Hoàng Thắng
hoangthang@hoalamgroup.com.vn
+84 (0) 978-316-344

 

Kinh doanh quốc tế
Ms. Chu Thảo
chuthao@hoalamgroup.com.vn
+84 (0) 385-623-732